Episode 5.13: 07:00 P.M. - 08:00 P.M.

Het CTU-personeel zit ingesloten in een paar kamers waar het zenuwgas niet kan binnendringend, en wachten af op hulp van buitenaf. Maar het wordt snel duidelijk date en gas ook een corrosieve component heeft en de bescherm-zegels aan het doorbreken is. De spanning lopen hoog op en Jack vraagt aan Chloë om hem te helpen, maar zij is nog altijd in shock. Barry, het vriendje van Kim, die ook psycholoog is, onderbreekt Bauer en wil Chloë wat psychologische ondersteuning geven. Maar Jack heeft het moeilijk met hem, en aanziet hem als iemand die misbruik heeft gemaakt van Kim.

Jack
Don't be in such a hurry to cut me off.

Kim
You cut me off. Listen to me, I'm not angry,
I love you. There's nothing left to say except I don't want to be around you.
Everytime I am, something horrible happens, people die. I know that's not your fault,
but I can't be a part of it.

Jack
I don't want you to be a part of that, all I want is for one day you and I able to spend time together. Kim, I had to give you up once, I'm not going to let that happen again.

Kim
Dad. I can't.

Terwijl dit aan de gang is zien we dat Tony Almeida in de ziekenboeg tot bij Christopher Henderson is gekomen, één van de mannen die verantwoordelijk is voor de dood van zijn vrouw Michelle Dessler. Tony dreigt hem te vermoorden. Jack probeert hem op andere gedachten te brengen.

Tony
You've had your chance with him. He's mine now.

Jack
Tony, kiling Henderson won't bring Michelle back.

Tony
Yeah, but I'll feel a lot better

Jack
Trust me, you won't.

Tony
You're probably right.....I'll let you know.

Vice-President Hal Gardner vergroot de druk op president Logan om Martial Law uit te roepen in de stad. CTU werd aangevallen, terwijl Vladimir Bierko zijn plannen verder uitwerkt om de resterende zenuwgas containers in de stad los te laten.

Chloë ontdekt dat de veiligheidszegels niet langer zullen stand houden en dat het gas zo snel mogelijk uit het gebouw moet geraken willen ze dit overleven. Maar daarvoor moet ze toegang krijgen tot een computer in een ander gedeelte van het gebouw. Jack beslist om het risico te nemen om zelfs tot aan de computer te geraken via een binnenweg. Maar blijkbaar zou McGill de enige zijn die tot de computer kan geraken. Daarvoor moet hij wel zijn leven opofferen.

Karen Hayes van Homeland Security neemt contact op met Bill Buchanan. Ze maakt hem duidelijk dat ze onderweg is naar CTU om het overgebleven personeel bij de staat tijdens de crisis. Maar wat ze hem niet vertelt, maar wel meedeelt aan haar assistent, Miles Papazian, is dat CTU momenteel te fel is toegetakeld en dat ze CTU zullen opslorpen bij Homeland Security.

De emoties van Tony lopen ondertussen hoog op en hij probeert Henderson om te brengen door hem een overdosis toe te dienen van Hyoscine-Pentothal. Maar Henderson ontwaakt …

***Related Episodes***
Dag 5 Aflevering 1: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
Dag 5 Aflevering 2: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
Dag 5 Aflevering 3: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
Dag 5 Aflevering 4: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
Dag 5 Aflevering 5: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
Dag 5 Aflevering 6: 12:00 P.M. - 01:00 P.M.
Dag 5 Aflevering 7: 01:00 P.M. - 02:00 P.M.
Dag 5 Aflevering 8: 02:00 P.M. - 03:00 P.M.
Dag 5 Aflevering 9: 03:00 P.M. - 04:00 P.M.
Dag 5 Aflevering 10: 04:00 P.M. - 05:00 P.M.
Dag 5 Aflevering 11: 05:00 P.M. - 06:00 P.M.
Dag 5 Aflevering 12: 06:00 P.M. - 07:00 P.M.
Dag 5 Aflevering 14: 08:00 P.M. - 09:00 P.M.

Commentaren

  • manmanman, d'een tony... ik had gehoopt dat er toch nog iemand zou overblijven die er van in't begin bij was... ook al niet... ja, kim en jack... that's it... :-(

De commentaren zijn gesloten.