• Episode 5.06: 12:00 P.M. - 01:00 P.M.

  Walt Cummings, de raadgever van de president en vurig patrotist, heeft een geheim akkoord gesloten met James Nathanson, die op zijn beurt de terroristen heeft voorzien van de zenuwgas. Cummings was van plan om het zenuwgas via een remote systeem te laten detoneren eenmaal de terroristen in het Midden Oosten waren. Dit zou niet alleen de terroristen uitschakelen maar eveneens een bewijs leveren dat er Wapens van Massa Destructie zijn in Midden Azië en dat Amerika dan al het recht zou hebben om haar druk op die landen te vergroten, met het oog op de oliereserves en de bevoorrading van Amerika.

  Jack probeert via de Chief of Staff Mike Novick zijn bewijzen uiteen te zetten dat Walt Cummings de terroristen had voorzien van zenuwgas. Ondertussen lopen de plannen van Walt in het water wanneer een belangrijke pion van de terroristische groepering, Ivan Erwich, begint in te zien dat er is gesjoemeld met de zenuwgas-containers. Hij besluit om zelf actie te ondernemen zonder toestemming van zijn bevelhebber, Vladimir Bierko.

  Walt
  Erwich listen, we can negotiate something.

  Erwich
  I don't negotiate with my enemys. I eliminate them.

  Martha beseft dat er geen uitweg meer is en dat ze zal afgescheept worden naar een inrichting. Ze heeft zich in het presidentiële complex verscholen gehouden. Aaron de speciale agent van de president is haar op het spoor gekomen.

  Wanneer Jack uiteindelijk bij president Logan geraakt probeert hij Walt Cummings aan het praten te brengen. Maar Jack heeft geen tijd te verliezen en moet extreme middelen gebruiken om antwoorden te verkrijgen.

  Jack
  I'm done talking with you, you understand me? Now you read my file.
  First thing I'm gonna do is take out your right eye, then I move over
  to your left, and then I'm gonna cut you, and I'm gonna keep cutting at you
  until I get the information that I need. Do you understand me??

  In CTU geeft Audrey aan Diane toe dat ze en relatie had met Jack Bauer. Diane vermoedde dit en bekend aan haar dat Jack nog steeds van haar houdt. We zien ook dat de confrontatie tussen Lynn McGill en Bill Buchanan begint te escaleren.

  McGill
  But I'm not about to start considering disobeying a direct order from the White House!

  Buchanan
  That's because you don't have the experience to know any better.


  ***Related Episodes***
  Dag 5 Aflevering 1: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
  Dag 5 Aflevering 2: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
  Dag 5 Aflevering 3: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
  Dag 5 Aflevering 4: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
  Dag 5 Aflevering 5: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 7: 01:00 P.M. - 02:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 8: 02:00 P.M. - 03:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 9: 03:00 P.M. - 04:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 10: 04:00 P.M. - 05:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 11: 05:00 P.M. - 06:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 12: 06:00 P.M. - 07:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 13: 07:00 P.M. - 08:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 14: 08:00 P.M. - 09:00 P.M.

 • #5.4 Zenuwgas

  Zenuwgas (nerve gas) is is zowel geur- als kleurloos. In sommige gevallen kan het gas een lichte zoete geur hebben. Het doordringt het lichaam via de lucht of via contact met de huid. Zenuwgas kan gebruikt worden in spuitbussen, bommen, landmijnen en rakketen. Het gas heeft een grotere densiteit dan lucht. Bijgevolg zal het gas bij verspreiding meer present zijn in de lagere regionen van een gebied.

  Zoals de naam al laat vermoeden valt het gas het zenuwsysteem aan door een onderbreking te veroorzaken bij de neurotransmitters die de spieren activeren. Door het enzym acetylcholinesterase irreversibel te blokkeren, waardoor acetylcholine niet meer afgebroken wordt, zodat de spier voortdurend wordt geprikkeld tot samentrekken. Hierdoor ontstaat bij het slachtoffer een krampende verlamming die in enkele minuten dodelijk is door het onmogelijk maken van de ademhaling.

  De meest voorkomende doodsoorzaak van zenuwgas is verstikkingsdood. De symptomen zijn oa. onscherp zicht, lopende neus, het kleiner worden van de pupillen. Het slachtoffer zal duizelig worden, moeilijkheden ondervinden bij de ademhaling en schuim zal uit de mond komen. Daarna verliest het lichaam alle controle over haar lichaamsfuncties en wordt alles nogal vuil en lelijk. Het slachtoffer begint onvrijwillig te braken, urineren en defeceren. Daarna krijgt het lichaam hevige samentrekkingen en trillingen en gaat het slachtoffer in een coma en verstikt ten gevolg van de stuiptrekkingen.

  De naamgeving 'zenuwgas' is overigens onjuist, bij kamertemperatuur en -druk zijn deze verbindingen vloeistoffen. Ze worden in de strijd verspreid door vernevelen en zijn giftig bij inademing maar worden ook gemakkelijk door de intacte huid heen opgenomen, zodat ook het aanraken van besmette voorwerpen, of het op de kleding krijgen van de vloeistof zeer gevaarlijk is. Een belangrijk begrip in dit verband is persistentie, de tijdsduur dat een gif nog in gevaarlijke concentraties aanwezig blijft na te zijn verspreid. Dit kan bij sommige verbindingen weken later nog zo zijn. VX-gas heeft een veel hogere persistentie (door een veel lagere dampspanning) dan Sarin, Tobin of Soman-gas. Het vluchtigste middel, sarin, is het gevaarlijkst bij inademing, het minst vluchtige, VX, bij het op de huid krijgen ervan. De dodelijke dosis van deze materialen ligt in de orde van 0,01 mg/kg lichaamsgewicht. Atropine is het enige tegengif, die moet toegediend worden in een vroeg stadium van de besmetting. (zie ook Russian Munitions Agency voor meer details)

  Nazi Duitsland heeft zenuwgas ontworpen voor WO II en veelvuldig getest op krijgsgevangenen. Er werden tonnen van dit gas opgeslagen maar nooit gebruikt. De Duitsers waren dan ook de enige in de oorlog die beschikten over een dergelijk dodelijk chemisch wapen met deze mate van giftigheid. De Verenigde Naties heeft dit gas ondergebracht onder Wapens van Massa Destructie. Het VX-gas is het meest dodelijke zenuwgas. Een lichtere vorm is Tabun-gas, die minder dodelijk is maar toch nog altijd gevaarlijk.

  ***Related Research Dag 5***
  File #1: Presidentiële Aanslagen
  File #2: Presidentiële Bandopnames
  File #3: Gijzelslachtoffers en Aanslagen in de VS en België
  File #4: Waarheidsserum
  File #6: WET list

 • Martha Logan

  Martha Logan is de First Lady van president Charles Logan. Martha heeft lange tijd campagne gevoerd aan de zij van Logan. Maar na zekere tijd werd de druk voor haar iets te groot en kreeg ze een aantal zenuwinzinkingen. Een groot wantrouwen tegenover iedereen resulteerde in soms vreemde complottheorieën van haar. Toch is Martha een intelligente en elegante dame waar Charles trots op mag zijn. Hopelijk zal hij haar niet verliezen in Dag 5 ...

  ERVARING:
  Santa Barbara Museum Board of Trustees
  Southern California Shelters Fundraiser
  Representative, Shine Walden Gallery

  STUDIES:
  Bachelor in Schone Kunsten, Kunst Geschiedenis – Stanford Universiteit

  PERSOONLIJK:
  Getrouwd – President Charles Logan

  Vlak voor de aanslag van Palmer, waarmee ze een goede band had, belde de voormalig president haar op om haar te waarschuwen voor een nationale dreiging. Gezien haar psychologische toestand hechte Logan niet meteen veel geloof in haar beweringen.

  De rol van de First Lady wordt vertolkt door de veelzijdige en talentvolle actrice Jean Smart (45). De 1m78 lange Jean heeft ook in haar echte leven een Bachelor in Schone Kunsten. Ze kreeg een Emmy Award voor haar guest-star rol in "Frasier" en werd genomineerd voor haar werk in ”The District”.

  Smart kreeg in 2000 ook een nominatie voor de Independent Spirit Award voor haar rol in de film Guinevere (1999), alsook een Tony Award nominatie voor haar Broadway rol The Man Who Came to Dinner (2000). Ze was ook te zien in films als The Kid (2000), Sweet Home Alabama (2002), Garden State (2004) en I ♥ Huckabees (2004).

 • Episode 5.05: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.

  Jack keert terug naar CTU voor een debriefing. Ondertussen is Diane in gesprek met Audrey Heller. Diane begint te vermoeden dat Audrey eigenlijk een relatie heeft gehad met Jack. Wanneer Jack zijn ex terug ziet is het voor beide een emotioneel geladen moment.

  Audrey
  It’s been hard for me, believing that you died thinking
  that I was angry at you, that I hated you. I wasn’t able
  to forgive myself for that.

  Jack
  You had every reason to hate me; I was responsible for Paul’s death. I lied to you.

  Audrey
  Jack! You made a hard decision. I never imagined I’d get
  another chance to tell you this, but I – I want you to know
  that I don’t blame you for what happened with Paul.

  Jack
  I do.

  Terwijl Curtis zijn zoektocht verder zet naar de Russen en het gestolen zenuwgas, stuurt Walt Cummings iemand naar CTU op Jack te vermoorden. Daarvoor doet hij beroep op een collaborateur binnen CTU. Chloë vermoedt dat haar "boyfriend" Spenser spionagewerk levert en rapporteert haar bevindingen aan Buchanan.

  Edgar
  I don’t. Not from my friends. Why didn’t you tell me
  Jack was alive?

  Chloe
  Oh, come on. It’s called national security.

  Edgar
  Yeah, well what about Spencer? I didn’t even know
  you two were going out.

  Chloe
  Oh, give me a break. Ok, when we find the nerve gas, and
  the alert level drops, we can have some Chamomile tea,
  and I’ll tell you all my secrets, OK?

  Ondertussen is de huurdoder in het gebouw en komt deze slaags met Jack Bauer. Ondertussen wordt druk gezet op Spenser. Uiteindelijk zal hij de naam van zijn opdrachtgever noemen: Walt Cummings. First Lady Martha beseft dat haar man, president Logan, niet veel geloof hecht in haar complot theorie. Walt overtuigt de president om haar te laten opnemen in een inrichting. Ze besluit te ontsnappen uit haar "hechtenis".

  ***Related Episodes***
  Dag 5 Aflevering 1: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
  Dag 5 Aflevering 2: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
  Dag 5 Aflevering 3: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
  Dag 5 Aflevering 4: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
  Dag 5 Aflevering 6: 12:00 P.M. - 01:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 7: 01:00 P.M. - 02:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 8: 02:00 P.M. - 03:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 9: 03:00 P.M. - 04:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 10: 04:00 P.M. - 05:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 11: 05:00 P.M. - 06:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 12: 06:00 P.M. - 07:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 13: 07:00 P.M. - 08:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 14: 08:00 P.M. - 09:00 P.M.

 • #5.3 Gijzelslachtoffers en Aanslagen in de VS en België

  Terroristische gijzeldrama’s hebben zich over gans de wereld voorgedaan, recent nog in Beslan waar een schoolkinderen werden blootgesteld aan deze terreur. Een terroristische gijzeling heeft zich echter nooit voorgedaan in de Verenigde Staten. Wel, op Amerikaans grondgebied in de VS-ambassade in Teheran in november 1979. Iran had toen politieke en religieuse onrust. Een groep revolutionairen hadden in de ambassade binnengedrongen en er het aanwezige personeel gegijzeld voor 444 dagen. Dit als reactie op de toelating van de Shah (~ Iraans voor Koning) in de Verenigde Staten. Ze wilden dat de Shah terugkeerde naar Iran voor een rechtspraak.

  Hoewel er geen andere gijzelingen zijn gebeurd door vreemdelingen op Amerikaans grondgebied, zijn er heel wat terroristische aanslagen die het leven heeft gekost aan veel Amerikaanse burgers. In 1983 heeft een voertuig volgepakt met explosieven in de ambassade van Beiroet voor maar liefst 63 doden gezorgd. Dat zelfde jaar werden honderden Amerikaanse soldaten gedood op het hoofdkwartier van de Amerikaanse Marine Corps in Beiroet. In 1985 heeft een autobom voor een aantal slachtoffers gezorgd in het Amerikaans militair complex in Riyadh, Saoedi-Arabië. De grootste aanslag tot nu toe gebeurde op 11 september 2001 wanneer twee vliegtuigen in de World Trade Center "Twin Towers" vlogen met 2823 doden tot gevolg, alsook 125 doden bij de crash op het Pentagon.

  In België zelf is het tot nog toe vrij rustig gebleven wat betreft terroristische aanslagen. In de jaren '80 werd België wel opgeschrikt door aanslagen van de Bende van Nijvel en de Cellules Communistes Combattantes. In 2000 werd Nizar Trabelsi opgepakt voor hij een aanslag op de militaire basis te Kleine Brogel kon uitvoeren. Volgens de bronnen van de Nationale Veiligheid zou de Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM) ook actief zijn in België.

  In de herfst van 2005 hebben 18 Belgische GICM-verdachten voor de correctionele rechtbank verschenen. Onder hen Abdelkader Hakimi, die gezien wordt als een van de chefs van de GICM in Europa & in Marokko reeds ter dood veroordeeld is. België werd/wordt voornamelijk door de GICM gebruikt als onderduikzone. Het is aan de Groupe Islamique Combattant Marocain dat de aanslagen in Casablanca (16 mei 2003) & Madrid (11 maart 2004) toebedeeld worden. De GICM zou contacten onderhouden met de Hofstadgroep (een vermeende terroristische, islamistische groep bestaande uit een aantal, vooral jonge, Nederlandse extremistische moslims van voornamelijk Noord-Afrikaanse afkomst.)

  ***Related Research Dag 5***
  File #1: Presidentiële Aanslagen
  File #2: Presidentiële Bandopnames
  File #4: Zenuwgas
  File #4: Waarheidsserum
  File #6: WET list

 • Episode 5.04: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.

  Jack heeft springstof op een van de terroristen laten ontploffen om Derek’s leven te sparen. Maar dit heeft ervoor gezorgd dat Beresch te weten kwam via zijn opdrachtgever dat Jack Bauer zich schuil houdt in de luchthaven en Derek in bescherming wou nemen. Nu zijn de rollen omgedraaid en houden de terroristen Jack onder schot en laten hem valse informatie doorspelen aan CTU en de anti-terrorisme unit van Curtis Manning, klaar om de luchthaven binnen te dringen.

  Ondertussen komt een nieuwe vertegenwoordiger van District, Lynn McGill, aan bij CTU. Zijn orders zijn om CTU glad te strijken na het verontrustende nieuws van Jack Bauer en de moordaanslag op Palmer. Dit zal heel wat wrevel met zich meebrengen, vooral voor Bill Buchanan die nu plots verantwoording voor elk van zijn acties moet geven. En Lynn wil ook dat iedereen beseft dat hij nu aan het hoofd staat van CTU.

  McGill
  Sit down, Mr Buchanan.

  Bill
  Would you stop with the "Mr Buchanan"?
  We need to get this assault in motion now.

  McGill
  Sit down, Bill.

  President Logan weigert in te gaan op de dreigementen van de terroristen. Zijn vrouw Martha heeft ondertussen bewijsmateriaal gevonden van haar gesprek met voormalig president Palmer. Maar Walt Cummings zal haar verhinderen om deze informatie kenbaar te maken aan de president.

  Nota: Voor het eerst krijgen we ook het email-adres van Chloë O’Brian te zien: cobrian@ctugov.net. Dit klopt echter niet gezien alle gouvernementele agenten een .gov adres moeten hebben in plaats van een .net adres.


  ***Related Episodes***
  Dag 5 Aflevering 1: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
  Dag 5 Aflevering 2: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
  Dag 5 Aflevering 3: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
  Dag 5 Aflevering 5: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 6: 12:00 P.M. - 01:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 7: 01:00 P.M. - 02:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 8: 02:00 P.M. - 03:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 9: 03:00 P.M. - 04:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 10: 04:00 P.M. - 05:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 11: 05:00 P.M. - 06:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 12: 06:00 P.M. - 07:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 13: 07:00 P.M. - 08:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 14: 08:00 P.M. - 09:00 P.M.

 • Anton Beresch

  Eén van de terroristen in Dag 5 is Anton Beresch, een oud Russisch leger-officier en lid van de Dawn Brigade, een separatistische beweging die verantwoordelijk is voor talrijke bomaanslagen in Rusland. Beresch opdracht is om in Ontario Airport de aanwezige mensen te gijzelen en via een life-stream videosysteem zijn wandaden kenbaar te maken. Zo wil hij de president Logan onder druk te zetten om geen anti-terrorisme pact te sluiten met de Russische president Yuri Suvarov. Anton Beresch is meedogenloos en zal voor niets of niemand wijken om zijn missie te volbrengen.

  Beresch wordt gespeeld door acteur David Dayan Fisher. Hij begon zijn acteercarrière in de tv-serie "The Bill" in 1998. Daarna speelde hij in een aantal vrij onbekende speelfilms, zoals The Last Post (2001), The Diplomat (2002) en Stunt C*cks (2004). David werd wel opgemerkt door zijn charismatische optreden in National Treasure (2004) en de tv-serie "Charmed".

 • #5.2 Presidentiële Bandopnames

  Martha, de First Lady, in Dag 5 van "24", beweert dat ze een gesprek heeft gehad met voormalig president Palmer en dat hij haar wou waarschuwen van een ‘nationaal veiligheidsprobleem’. Logan zelf kent de emotionele situatie van zijn vrouw en twijfelt aan haar beweringen. Walt Cummings laat meteen opmerken dat de gesprekken naar alle waarschijnlijkheid zijn opgenomen en dat ze de getuigenissen van Martha meteen kunnen verifiëren. Bestaat een dergelijk bandopname-systeem die presidentiële gesprekken opneemt echt?

  Sinds 1940, onder het bewind van Franklin Delano Roosevelt, hebben presidenten hun conversatie en telefoongesprekken in de Oval Office op band gezet. Micro’s werden in de muren geschroefd, onder de tafel en in de lampen, verbonden met een aantal verborgen schakelaars en een bandopname-systeem in een geheime kamer. De telefoongesprekken werden opgenomen via een Dictaphone-systeem. Soms waren er zelfs stenografen en camera’s bij de gesprekken betrokken.

  De 'ovale raadkamer' was opgezet met micro’s tijdens het bewind van Franklin D. Roosevelt, Truman, Dwight D. Eisenhower, Kennedy en Nixon. President Lyndon B. Johnson nam enkel zijn telefoongesprekken op. Ronald Reagan’s telefoongesprekken werden opgenomen via de Situation Room in de kelderverdieping van het gebouw. Eisenhower, Kennedy en Johnson zouden teken geven wanneer de gesprekken konden opgenomen worden. Kennedy, Johnson en Nixon plaatsten ook micro’s in de Cabinet Room.

  Nadat Kennedy werd vermoord ging president LBJ meteen nog meer bandrecorders installeren. Kennedy nam ook zijn gesprekken op maar Johnson deed daar nog een schepje bij met urenlange opnames en ongeveer 9’000 telefoongesprekken.

  In 1973 kwam aan het licht dat de gesprekken in het Witte Huis van Nixon werden opgenomen sinds 1971. Bandopnames van met 3’700 uren opname waaronder 2’800 uren van gesprekken tussen de president, zijn presidentiële staf, bezoekers en telefoongesprekken. Dit zou voor Nixon tijdens het Watergate schandaal ook in zijn nadeel gebruikt worden met de fameuze 18 ½ Minute Gap. Dit schandaal werd verfilmd door Oliver Stone in de onvergetelijke prent Nixon (2005), met Anthony Hopkins in de hoofdrol.

  Vele van die gesprekken die werden opgenomen door verschillende presidenten worden nu herbeluisterd door historici om op een accurate manier het bewind van een president in kaart te brengen. In sommige gevallen hielp het ook voor een president om zijn memoires op te stellen.

  ***Related Research Dag 5***
  File #1: Presidentiële Aanslagen
  File #3: Gijzelslachtoffers en Aanslagen in de VS en België
  File #4: Zenuwgas
  File #4: Waarheidsserum
  File #6: WET list

 • Episode 5.03: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.

  Terwijl de Russische terroristen, onder leiding van Anton Beresch, de aanwezige mensen in de luchthaven gijzelen en een video-link opstellen, weet Jack zich in het ventilatie-systeem te verschuilen om zo contact te maken met CTU en hen van binnenin het complex informatie door te spelen. Van de foto’s die Jack doorstuurt lijkt Edgar Stiles geen gezichten te herkennen. Buchanan vraagt Edgar uit.

  Buchanan
  Were you able to identify the terrorists from the photos Jack sent?

  Edgar
  Still no matches on the watch list. I tried three different coding arrays.

  Buchanan
  Did you try widening the parameters?

  Edgar
  If it was any wider, we could use the phone book.

  De terroristen beginnen druk te zetten op president Logan om het verdrag niet te tekenen. Ze gaan om het kwartier een slachtoffer doden voor de camera. Wanneer Derek, de zoon van Diane uit de massa wordt gepikt, wordt het voor Jack heel moeilijk en hij wil iets ondernemen om de executie te belemmeren.

  President Logan is in alle staten en eist dat dit conflict zo snel mogelijk wordt opgelost. Bill Buchanan probeert de president in te lichten over de laatste vorderingen, maar Logan is niet tevreden met de manier hoe de zaken worden behandeld.

  Buchanan
  With all due respect Mr. President, we don't have time.

  Logan
  Then talk faster!

  Martha probeert in de archieven te neuzen naar de bandopname van haar telefoongesprek die ze heeft gehad met David Palmer. Walt Cummings, de speciale assistent van de president zit haar op de hielen. Martha moet wel aan een speciale pas geraken om in de archiefkamer te sluipen.

  ***Related Episodes***
  Dag 5 Aflevering 1: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
  Dag 5 Aflevering 2: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
  Dag 5 Aflevering 4: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
  Dag 5 Aflevering 5: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 6: 12:00 P.M. - 01:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 7: 01:00 P.M. - 02:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 8: 02:00 P.M. - 03:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 9: 03:00 P.M. - 04:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 10: 04:00 P.M. - 05:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 11: 05:00 P.M. - 06:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 12: 06:00 P.M. - 07:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 13: 07:00 P.M. - 08:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 14: 08:00 P.M. - 09:00 P.M.

 • #5.1 Presidentiële Aanslagen

  Het 5de seizoen begint zoals jullie ondertussen wel weten met een geslaagde aanslag op de voormalig president David Palmer. Presidentiële aanslagen in de VS is geen unicum. De aanslagen zijn ook in trek bij het cinema-publiek. Een paar knappe films daaromtrent waren JFK (1991), In the Line of Fire (1993) en Air Force One (1997).

  De enige aanslag op een voormalig president was die op Theodore Roosevelt. Hij verliet zijn presidentschap in 1909 en was neergeschoten in 1912 op het moment wanneer hij zich opnieuw verkiesbaar stelde. Hoewel de president de aanslag overleefde, verloor hij de verkiezingen tegen Woodrow Wilson.

  Vier Amerikaanse presidenten overleefden de aanslag niet, te beginnen in 1865 met Abraham Lincoln die werd neergeschoten door John Wilkes Booth. President James Garfield werd neergeschoten in 1881 en president William McKinley overleefde de kogel niet in 1901. Maar de aanslag die in ons geheugen is gegrift is die van president John F. Kennedy in 1963.

  Een paar presidenten hebben een aanslag op hun leven wel overleefd, zoals Andrew Jackson in 1835, Franklin D. Roosevelt in 1912, Harry S. Truman in 1950, Gerald Ford in 1975 – één keer door Lynette Fromme en 17 dagen later door Sara Jane Moore. En uiteindelijk president Ronald Reagan in 1981 door John Hinckley.

  ***Related Research Dag 5***
  File #2: Presidentiële Bandopnames
  File #3: Gijzelslachtoffers en Aanslagen in de VS en België
  File #4: Zenuwgas
  File #4: Waarheidsserum
  File #6: WET list

 • Episode 5.02: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.

  Nadat Jack Bauer contact heeft gemaakt met Chloë, besluiten ze samen uit te zoeken wie achter de moord van president David Palmer schuilt. Ze besluiten naar het gebouw van Wayne Palmer te ruiden waar de president is gedood, in de hoop een aantal aanwijzingen te vinden. Jack probeert Wayne Palmer te overtuigen om te zoeken in de memoires van de president naar aanwijzingen. De twee mannen ontdekken de naam van de luchthaven waar de president van Rusland zal landen.

  Ondertussen proberen CTU en de Geheime Veiligheid Jack te arresteren. Uiteindelijk kunnen ze enkel Chloë vatten die bij hoog en laag zweert dat Jack onschuldig is. Jack en Derek vluchten weg. Jack probeert contact te maken met Diane om Derek bij zijn moeder te brengen.

  Jack
  (to Derek)
  Let's get something straight, kid. The only reason you're still conscious
  is because I don't want to carry you.

  De vrouw van de president, Martha, beweert dat ze een belangrijk telefoongesprek had ontvangen van president Palmer die haar wou waarschuwen, de dag voor de aanslag. Maar wanneer president Logan de bandopname opvraagt bij de archivering blijkt de conversatie juist het tegenovergestelde te zijn van wat Martha beweerde.

  Nadat Jack contact heeft gemaakt met Diana besluit hij naar zij enige aanwijzing te rijden, de luchthaven. Maar de terroristen hebben de bovenhand en gijzelen de mensen op de luchthaven, alsook Derek.

  ***Related Episodes***
  Dag 5 Aflevering 1: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
  Dag 5 Aflevering 3: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
  Dag 5 Aflevering 4: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
  Dag 5 Aflevering 5: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 6: 12:00 P.M. - 01:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 7: 01:00 P.M. - 02:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 8: 02:00 P.M. - 03:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 9: 03:00 P.M. - 04:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 10: 04:00 P.M. - 05:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 11: 05:00 P.M. - 06:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 12: 06:00 P.M. - 07:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 13: 07:00 P.M. - 08:00 P.M.
  Dag 5 Aflevering 14: 08:00 P.M. - 09:00 P.M.